Over ons

Over ons…

De VU Kaatsheuvel e.o. is opgericht in 1960 en is al meer dan 59 jaar actief in Kaatsheuvel en de regio.
De doelstelling van de stichting werd destijds als volgt omschreven:
“Het bevorderen van de algemene ontwikkeling en het deelnemen aan de cultuur, alles in de ruimste zin, ten behoeve van de inwoners van de gemeente Loon op Zand en omgeving.”

Er is veel veranderd in de maatschappij, in de gemeente Loon op Zand en in het programma aanbod van de VU. Toch kunnen we met enige trots constateren dat we er als bestuur nog steeds in slagen de toenmalige doelstelling waar te maken, aangepast aan de huidige tijd en voortdurend inspelend op nieuwe ontwikkelingen.

De VU biedt een veelzijdig programma aan, een mix van cursussen en workshops, waarbij plezierig leren en een breed en kwalitatief goed aanbod van activiteiten de uitgangspunten zijn. Leren bij de VU is niet diploma gericht. U leert voor uw genoegen, in uw vrije tijd en in een prettige sfeer, samen met uw medecursisten. U kunt Spaans leren, yoga beoefenen uw culinaire vaardigheden vergroten en nog veel meer. Op de website en in de periodiek verschijnende cursuskranten wordt het actuele aanbod gepresenteerd. 

Sinds een aantal jaren ziet de VU een toename aan cursisten buiten de eigen woonplaats. Door de toenemende mobiliteit en de grotere digitale toegankelijkheid worden steeds meer inwoners in en buiten de eigen regio bereikt. Cursisten komen uit Oosterhout, Dongen, Waalwijk en andere plaatsen in De Langstraat. Reden om een nieuwe stap te zetten: VU Kaatsheuvel veranderd van naam. Vanaf heden heten wij VU De Langstraat. Met nieuwe partners en nieuwe locaties. Het instituut met de lange geschiedenis heeft een nieuwe naam, maar blijft hetzelfde doel nastreven: de VU is er voor U!

De VU De Langstraat heeft een stichtingsvorm en wordt niet gesubsidieerd. Dit betekent dat alle kosten moeten worden gefinancierd uit de cursusgelden en andere activiteiten. Dankzij de belangeloze medewerking en inzet  van de bestuursleden slaagt de VU er in de prijzen voor de cursussen laag te houden.

Het bestuur van de VU De Langstraat is als volgt samengesteld:

Henk van Komen – Voorzitter, bestuurslid
Kees Donders – Penningmeester, bestuurslid
Dini de Kort – Secretaris, bestuurslid
Frans van Riel – Cursusleiding, bestuurslid
Inge van Komen – Cursusleiding, bestuurslid
Wilma van Lieshout – Cursusleiding, bestuurslid
Marianka de Hond – Cursusleiding, bestuurslid

Chantalle Koningstein – Administratie
José van der Pluijm – Administratie
Geert van Dongen – Websitebeheerder, PR

 


Bekijk onze digitale krant