De klankhelix van Becanus en het Vlaams als oertaal

  • -

De klankhelix van Becanus en het Vlaams als oertaal

Categorie

Ans Schapendonk bewijst in haar lezing dat niet alleen het Duits, maar ook het Engels én het Frans uit het Vlaams voortkomen. Volksverhuizingen verliepen niet van oost naar west, maar van Germaine (Frankrijk) naar Germania (Duitsland). Migratie en kennis van de religie in combinatie met de natuurwetenschappen geven opheldering over de manier waarop wij communiceren. Hierbij gaat het om ons dialect, waarop de mens zelf geen invloed kan uitoefenen. Waarom verandert VARKEN in VÈRREKE? Zit daar een patroon achter? Ja, een klankhelix, want woorden worden van achter langer en lossen voor op, wat precies het tegendeel is van wat taalkundigen sinds Becanus beweren.

Goropius Becanus (1519-1572) werd dit jaar precies 500 jaar geleden geboren. Deze lijfarts aan het hof van keizer Karel V. onderzocht de goddelijke inspiratie van de oertaal, maar hij moest echt schipperen in deze roerige tijden want met het geloof viel in De Republiek niet te spotten. Becanus probeerde het heidens geloof in eenklank te brengen met het joods, katholiek en ontluikend protestants geloof. Met zijn bewering dat men in Antwerpen de taal van het Paradijs sprak, stootte hij het Hebreeuws (vgl. Zeeuws) dus niet van de troon. Op internet wordt Becanus ten onrechte verguisd. Namen als Diets (volkstaal), Duyts of D’outs (de oudste taele) verwijzen net als ‘dot.com’ naar een ‘punt’, de ‘stip’ aan de horizon (KIM), reden waarom de voorouders der Antwerpenaren KIMBREN heetten, afstammelingen van Jafeths zonen, die geïsoleerd leefden, gescheiden door de rivier De Hondt, de oude naam van de Schelde, die uitmondt in de Noordzee, waar de Doggersbank ligt. Past men op DOG (hond) Becanus’ klankregels toe, gaat het om de permutatie (lees van achteren naar voren): DOG / GOD of KIM / MIK, niet alleen wit brood (hostie), maar ook een SPIE (hoek), een geometrische vorm, waardoor de wiskundige Simon Stevin, maar ook de drukker Plantijn Becanus begrepen. Bij de paradijstaal van Moeder Natuur gaat het om MADAM > (m)ADAM > ADEM > ATEM / META > METAAL > MIJN TAAL > UNIEK INSTRUMENT: SIGNAALTAAL alias DIGITAL HUMANITIES, die zes functies kent (Wikipedia), waaronder het manipuleren van geografische gegevens veroorzaakt door de INTERFERENTIE, want op den duur verloopt de klank niet parallel met de betekenis! In Udenhout praten ze over Den Unend, alsof ze in Nuenen wonen! De voorouders van de Egyptenaren kwamen uit ‘Het land van Punt’, een locatie die we kennen, want FRIES betekent DOORLOPEND VERHAAL, een STRIPVERHAAL gemaakt met puntjes. Maar welke dan? THEOS betekent ook VOLK > VOLKSTAAL > VOL (k) STAAL (metaal, ijzer > ISRA-El), waardoor het niet om GOD, maar om PATROON gaat, een MONSTERTjE, een STERK STAALTJE! We praten hier over PLAATJES (design) in de STERREN, want digital humanities heeft het over ‘visualisatie’ en ‘getallen’, die we in de duivel LUCIFER alias LE CHIFFRE (het getal) en AFFICHE (plaatje) herenigd vinden Wat verbergt de wetenschap ons ‘klootjesvolk? De universele klankhelix van de verguisde Becanus! Hiermee kunnen we de vierde dimensie (tijd) zichtbaar maken: voorspellen (prospektive). Waarom dragen joodse mannen twee pijpekrullen langs hun wangen? Een natuurkundig gegeven, verklaard door chemische stoffen waardoor we exact de taalkundige fasering van woordontwikkeling vinden. Schapendonk brengt niets nieuws, want de Griekse hogepriesteressen voorspelden de toekomst ook. Aan de hand van talige voorbeelden ziet u hoe we al konden weten waarom bisschoppen kinderen gingen misbruiken. Deze lezingen hebben een behoorlijke impact op uw gewone beeld van de werkelijkheid, nog zo’n functie (abstractie) die digital humanities nastreeft! Helixen als ‘KNIJP > (k)NIJPTANG (knipperlicht) > ANGST’ of ‘HOND > HONDERD > HUN DRIETJES (100)’ zijn niet alleen lollig, maar ook bewijsbaar met plaatjes van historische munten, schilderijen of heiligenbeelden. De ‘boodschap’ komt van de VROEDVROUW: (les fem)mes-sage > MESSAGE, want zij bevruchtten Maria door kunstmatige inseminatie! Geen ‘vaderlijke God’ dus, maar wat dan wel?


Kaart wordt geladen...

Startdatum
30 september 2019
Einddatum
28 oktober 2019
Tijd
20:30-22:00 uur

Locatie
Van Haestrechtcollege

Aantal vrije plaatsen: 12
Inschrijven voor deze cursus

Docent: Ans Schapendonk, 4 lessen van 1,5 uur

€ 59,00

(Iedere deelnemer dient zich apart aan te melden).

Mevr.
Dhr.De VU-Krant: lees online onze vu-krant door op onderstaande knop te klikken.