Betaling

Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, lezing of workshop aanvaardt u de verplichting de cursuskosten te voldoen. Na inschrijving zenden wij u tijdig voor aanvang van de activiteit een bevestiging, die tevens dient als factuur. Het bedrag dient 7 werkdagen voor het begin van de activiteit met eigen bankgiro of d.m.v. internetbankieren met duidelijke vermelding van het 6-cijferige factuurnummer, te worden overgemaakt. Het is niet mogelijk het lesgeld in termijnen te voldoen. Bij tussentijdse opzegging of onderbreking kan geen restitutie van de cursuskosten plaatsvinden. Als u zich heeft ingeschreven en de activiteit kan niet doorgaan, ontvangt u tijdig schriftelijk of per mail bericht van ons.


Bekijk onze digitale krant